ART&MIS, s.r.o. - slovník pojmů - C

ART&MIS, s.r.o. - slovník pojmů - C - kliknutím zvětšit
slovník pojmů

Ne každý se orientuje ve spleti výrazů internetového světa a jazyce programátorů a webdesignerů. Na těchto stránkách jsme proto pro vás připravili slovníček internetových a marketingových pojmů, který by se mohl stát vaším průvodcem v orientaci názvosloví a komunikaci při vývoji vašeho internetového projektu.

Zvolte písmeno pod kterým se nachází vámi hledaný pojem. Pokud ho v našem slovníčku nenajdete, dejte nám vědět.

Slovník pojmů jsme převzali s laskavým svolením z webu www.netsign.cz

 

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


 
 • CACHE

Kopie stránek, která se ukládá na uživatelském HD, nebo v databázi vyhledávače. Cache umožňuje rychlejší načítání stránek, které jste již navštívili. Pro zjištění Cache vašich stránek ve vyhledávači Google, zadejte do vyhledávacího okénka cache:www.vašeurl.cz

 • CALL TO ACTION LINKY

Odkazy jsou vedle nadpisů, podnadpisů a písma zvýrazněného boldem jedním z nejdůležitějších atributů, které nejen že poutají pozornost uživatele, ale jsou také velmi důležité pro optimalizaci stránek pro vyhledávače. Správné prolinkování obsahu je základní dovedností, kterou využívají copywriteři při psaní online textů. Stránky s promyšlenými texty bohatými na klíčová slova a relevantními odkazy zaujímají lepší pozice ve výsledcích vyhledávání. Web se zároveň stává pro čtenáře zajímavější, přehlednější a především ho umíme navést k další akci na webu buď aby se ponořil hlouběji do problematiky pomocí odkazů "points of resolutin" nebo ho vybídneme ke konkrétní akci prostřednictvím "call to action" odkazu. Typickými "call to action" odkazy mohou být fráze či akce typu: "klikněte zde", "pro více informací zde", "přidejte zboží do košíku", "přidat komentář", "přidat hodnocení", "zašlete mi nezávanou nabídku", "poslat článek e-mailem", apod. Do "call to action" řadíme také poptávkové či kontaktní formuláře.

 • CLAIM

Slogan, který bývá připojen k logu či logotypu firmy především v marketingové komunikaci. Společně s logem firmy či produktu pak tvoří jeden ze základních, povinných prvků "corporate identity", jež musejí být obsaženy ve veškeré komerční komunikaci (reklamě, directmarketingu, promotion, POS materiálech apod.); zatímco v reklamách statických (inzerci, venkovní) je claim připojen k logu firmy, v reklamách audiovizuálních (rádio, televize, kino) zaznívá obvykle na závěr v rámci tzv. packshotu.

 • CLICK FRAUD

Podvotné klikání /click fraud/ je vážným problémem, který trápí jak poskytovatele, tak kliety reklamních řešení s platbou za proklik (PPC - Pay Per Click). Podvodné kliknutí nastává ve chvíli, kdy osoba manuálně či počítačový program (automaticky pomocí skriptu) imituje běžného uživatele internetu a kliká na sponzorované odkazy reklamního systému s cílem zvýšit inzerentovi náklady na kampaň nebo podvodně vydělat peníze. Ačkoli se na první pohled zdá podvodné klikání jako nesmyslné, je třeba si uvědomit, že zadavatel reklamy platí za každé takové kliknutí na daný sponzorovaný odkaz a vydělává ta stránka, na kterou je sponzorovaný odkaz umístěn. Google si již na "klikaře" brzy posvítí, jelikož jeho tým čítající 36 členů vyvíjí obranný systém, jak do budoucna "click fraud" zabránit a takové stránky z ppc systému odpojit. Tým Google byl pověřen nezávislým expertem profesorem Alexandrem Tuzhilinem, který přednáší o informačních systémech na Newyorské univerzitě. Na jeho analýzu na téma práce a efektivity Google v boji s click fraud se můžete podívat zde

 • COPYWRITING

Copywriting je reklamní obor, který se zabývá tvorbou zajímavých textů s profesionálním a unikátním obsahem pro online i offline reklamní kampaně. Jeho cílem je připravit texty tak poutavě, účelně, kreativně a výstižně, aby oslovily respondenta reklamní kampaně / potenciálního zákazníka / a dovedly ho ke konkrétní akci - vzbudit zájem o značku, produkt, zapamatovat si značku, podat objednávku, zakoupit zboží, apod.). Do kategorie copywritingu spadá samozřejmě i psaní textů pro webové stránky, jelikož právě ony jsou jedním z nejdůležitějších reklamních nástrojů firmy. Pokud vynakládáte finanční prostředky pro tvorbu webových stránek, obsah webových stránek nikdy nepodceňujte. Jelikož i ta nejluxusnější grafická prezentace firmy sama o sobě nic nezmůže, pokud se potenciální zákazník z vašeho webu nic nedozví a v tom horším případě ani nepochopí zaměření vaší firmy. Copywriting může být součástí optimalizace pro vyhledávače, linkbuildingu nebo public relations pro budování povědomí o firmě či značce.

 • COST PER CONVERSION = KONVERZNÍ POMĚR

Cost per converstion = průměrná cena za dosáhnutí konverze. Konverze a konverzní poměr jsou důležité pojmy z oblasti internetového marketingu. Konverzí myslíme cíl akce, kterou si přejem, aby uživatel našich stránek učinil. V případě, že vlastníte např. e-shop, lze za konverzi určit "objednávka zboží". V jiných případech si můžeme za konverzi určit odeslání poptávkového nebo kontaktního formuláře či pouhý unikátní přístup uživatele na náš web. Cenu za konverzi lze spočítat vydělením všech nákladů za reklamu, počtem zvolených konverzí. Konverze se měří nasazením měřících kódů.

 • CPA - COST PER ACTION

Jeden ze způsobů platby za online reklamu. Zadavatel reklamy platí až v případě, kdy uživatel (na základě reklamy) provede stanovenou akci (objednávku zboží, registraci, vyplnění určitého formuláře, atd.)

 • CPC - COST PER CLICK

Cena za proklik viz. dále PPC

 • CPE - COST PER ENGAGEMENT

Cena za interakci/angažování/zapojení uživatelů do konkrétní internetové akce. Jedná se o velmi nový způsob platby. Zadavatel reklamy neplatí za imprese ani prokliky, ale za to, když uživatel s jeho reklamou provádí určité interakce. Z toho je zřejmé, že se jedná především o flashové bannery, gadgety a podobné formáty, které obsahující hry, prezentace apod.

 • CPP - COST PER POINT

Cena za zasáhnutí 1% cílové skupiny. Též cena za 1 GRP, za jeden procentní bod sledovanosti. Používá se zejména v TV a používá se k určení ceny TV reklamy. Může sloužit i k porovnání cenové nákladnosti různých TV strategií.
Příklad:
TV Prima měla v dubnu CPP rovno 20 000 Kč a prodává reklamu na cílovou skupinu Všichni 15+ (Všichni diváci ve věku 15 a více let). Sledovanost reklamního bloku 18. dubna v 18:30 hodin byla 8% diváků z cílovky Všichni 15+. Cena třicetisekundového TV spotu uvedeného v tomto bloku pak byla 8 x 20 000 = 160 000 Kč.
Nebo naopak, pokud jsme za reklamu zaplatili 160 000 Kč a sledovanost byla 8%, pak je CPP rovno 160 000 / 8 = 20 000 Kč.
Důležité upozornění: každý media typ je lidmi vnímán jinak. Nejde tedy srovnávat CPP v TV s CPP např. na internetu. To proto, že třicetisekundový (audiovizuální) rozhlasový spot vyvolá v příjemci sdělení jiný efekt než (třeba vizuální) banner. Stejně tak nelze srovnávat CPP za 30" spot s CPP za 10" spot případně CPP v různých cílových skupinách. Pokud srovnáváme CPP, tak se vždy srovnávají údaje v jedné cílové skupině.
Převzato z mediálního slovníku www.mediaguru.cz - serveru o reklamě a mediálním plánování

 • CPT - COST PER THOUSAND

Pojem používáný při mediálním plánování tisku a onlinu. V printu vyjadřuje cenu za tisíc oslovených čtenářů, na internetu znamená cenu za tisíc zobrazení reklamy. CPT můžeme chápat také jako srovnávací ukazatel efektivity jednotlivých mediatypů (nákladovosti reklamy na konkrétních serverech nebo porovnání tiskových titulů). Sůležité je CPT počítat pro jednu cílovou skupinu za všechny hdonocená média (obvykle všichni 15+, vyhodnocujeme pro cílovou skupinu, pro kterou plánujeme kampaň).

 • CPV - COST PER VIEVER

Pojem používaný pro kinoreklamu, v online se nepoužívá, tedy pouze rychlá zmínka. Jedná se o zásah jednoho díváka reklamou v kině. Pohybuje se od 1 Kč výše, běžně od 2-4 Kč.

 • CR - CONVERSION RATE

Neboli Konverzní poměr viz. COST PER CONVERSION výše

 • CRAWLER

Crawler nebo-li robot, který má za úkol skenovat jak stránky ve svém indexu tak i nové stránky, které nalezne při "crawlování".

 • CRM - CUSTOMER RELATION MANAGEMENT

Řízení vztahů se zákazníky (CRM) je součástí obchodních procesů firmy a strategií pro získávání a udržení nejhodnotnějších vztahů se zákazníky. CRM vyžaduje proklientsky orientovanou podnikatelskou kulturu pro nastavení a fungování všech efektivních marketingových, obchodních, ale především servisních procesů. Cílem je lepší porozumění zákazníků, jejich požadavkům a potřebám. Pro efektivní CRM a především kvalitnější reakce přání a potřeby zákazníků je nutné sdílení informací napříč obchodním oddělením a nutný je k tomu samozřejmě i kvalitní software.

 • CROSS EFFECT

Aneb Media Channel Cross Effects (Efekt napříč mediálními kanály) - popisuje účinek kampaně realizované napříč několika media typy. Například respondenti výzkumu zjišťujícího účinnost konkrétní online kampaně často při dotazování zmiňují také vizuální prvky z televize či billboardů. Online reklama je pro svoji přímou interakci s uživatelem často využívána pro prodloužení účinku televizní reklamy... pozvánkou na event na internetu, hru či do online soutěže. Online reklamu spouštíme o něco později než kampaň v televizi a narozdíl od šiřokého cílení v TV dokážeme v online nejen přesně cílit na konkrétní cílovou skupinu, ale efekt z kampaně dokážeme ihned přesně měřit (tvz. konverzní poměr).

 • CROSS PROMOTION

Cross promotion je vzájemná reklamní a marketingová podpora dvou či více produktů (značek) - lze propojit do všech mediatypů prostřednictvím soutěží a motivačních faktorů.

 • CSS

CSS /Cascading Style Sheet) je jazyk formátování webových stránek. Pomocí CSS lze naformátovat vzhled stránek pomocí různých stylů

 • CTR - CLICK THROUGH RATE

Míra prokliku - způsob měření úspěšnosti PPC kampaně. CTR je poměr počtu návštěvníků, které klikli na odkaz ku počtu zobrazení reklamy.


Komentáře k článku:

Jméno:
Text:
Sem opište text z animace:

Zajímavé realizace


Ringo Čech

Shut Up! - ty drž hubu Čechu.... 1. samizdatový internetový časopis

Smarcoms

Pro společnost Smarcoms vyrábíme reklamní bannery a další flashové aplikace.

Lukáš Bradáček

Akademický malíř a grafik a v neposlední řadě zajímavý a originální zákazník...

 

Redakční systém


 
 

RSS kanály

 

Novinky


02.03.2011

Celkem padesát dětí ve věku 5-16 roků se sešlo v sobotu 5.února v prostorách ZUŠ Libčice nad Vltavou, aby sehráli sedm bojovných partií v rámci turnaje mládeže „O POHÁR BOHYNĚ ARTEMIS“.

05.01.2011

Nové reference prakticky ve všech kategoriích.

03.09.2010

19. srpna jsme pro vás absolvovali školení "Facebook, Twitter a marketing"

12.08.2010

Při tvorbě webových stránek společnosti i jednotlivci uplatňují dva typy přístupů k financování celého projektu...

12.08.2010

Ne nadarmo se říká, že nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné věci...

 

Napsali o nás


Petr Novotný

Za webové stránky mé firmy sklízím od klientů obdiv a pociťuji i mírnou závist. Přijímám slova chvály se samozřejmostí profesionála a málokdy si přitom vzpomenu na to, komu za design našich stránek vděčím. Tak to napravuji aspoň touto cestou: Díky Vám, Martine, Radku a ostatní! Bez specialistů z Vaší webdesignové firmy ARTEMIS bychom byli poloviční.

Luboš Harazin

Nikdy jsem nechápal rčení "Nemožné ihned - zázraky do tří dnů!" ... už tomu rozumím ...

Jiří Hubík

Chtěl bych touto cestou poděkovat za bezproblémovou realizaci projektu webových stránek Trisport team celému tvůrčímu a realizačnímu teamu artemis-webdesign. Grafika je zajímavá a rozložení jednotlivých oken a ovládacích prvků je vhodně zvoleno. Informace jsou lehce čitelné a grafické prvky, které jsou použity, je dělají zajímavějšími. Administrace je intuitivní a velice příjemná k ovládání. Díky Martinovi a Radkovi naplnil web očekávání nejen naše, ale i našich klientů a příznivců. Děkuji za profesionální přístup, za kreativní nápady a za bezproblémovou realizaci.

 
V této chvíli zde najdete 60 webových stránek, e-shopů, bannerů a dalších realizací.
© ART&MIS, s.r.o. 2010 Radek Novák, skype: radek.artemis Radek Novák - skype Martin Skala, skype: martin.artemis Martin Skala - skype
ART&MIS, s.r.o.